Určení největšího společného dělitele a nejmenšího spol. násobku

Zadej 1. číslo: (1-99999)
Zadej 2. číslo: (1-99999)
D(;)=
n(;)=
Algorytmus:

Máme 2 čísla - A a B
Dokud není A rovno B proveď následující:

 • Pokud A > B, nahraď A rozdílem A-B
 • Pokud je větší B, nahraď B rozdílem B-A

 • Jestliže A je rovno B, je toto čílo největším společným dělitelem původních čísel A a B.


  Pozn.: a*b = D(a;b)*n(a;b)
  Pozn2,: D(a;b;c) = D{ D(a;b) ;c}

  Zadej 1. číslo: (1-99999)
  Zadej 2. číslo: (1-99999)
  Zadej 3. číslo: (1-99999)
  D(;;)=